Kategori: Om hundar

Hundens historia

Vargen blir hund Hunden härstammar från vargen och man tror att relationen mellan hund och människa började redan för 100 000 år sedan då människan under sin vandring från Östafrika hamnade i områden där vargen levde. Där levde människa och varg i nära anslutning till varandra där en relation dem emellan troligtvis började. Vargen visade sig vara en nyttig resurs för… Read more →